תוצאות - יום 1
race_id category timex barzel pic name family age aguda gp
4 ימים גברים 01:33:58 3 1 Jurgen Moreels 1977 1
4 ימים גברים 01:33:59 1 2 רועי זוארץ 1994 XtriM 2
4 ימים גברים 01:34:00 4 3 Shuki Seroya 1980 soho teen seroya 3
4 ימים גברים 01:34:01 10 4 ויטלי לייקין 1990 XtriM 4
4 ימים גברים 01:37:59 13 5 ליאור כהן 1975 XtriM 5
4 ימים גברים 01:42:54 2 6 רון דרמון 1992 להבים 6
4 ימים גברים 01:46:03 7 7 דניאל סקגיו 1967 שוהם 7
4 ימים נשים 01:46:04 12 1 Claire Thomas 1972 תרום 8
4 ימים גברים 01:50:19 9 8 Nir Narzis 1970 XtriM 9
4 ימים גברים 01:50:42 40 9 בעז בן נפתלי 1974 XtriM 10
4 ימים גברים 01:51:12 51 10 Ido Goldsman 1979 CCC 11
4 ימים גברים 01:51:13 50 11 אהוד שלו 1969 west suffolk wheelers 12
4 ימים גברים 01:53:31 22 12 אנדרס בוקסר 1966 ירושלים 13
4 ימים גברים 01:54:25 62 13 גיורא טל 1964 רמת השרון 14
4 ימים נשים 01:54:45 41 2 Merav Goldstein 1976 XtriM 15
4 ימים גברים 01:54:48 35 14 איציק ברונרוט 1973 לולהטק 16
4 ימים גברים 01:54:51 37 15 Miron Goldstein 1966 נס ציונה 17
4 ימים גברים 01:54:53 32 16 חיים ביטרן 1964 רמת השרון 18
4 ימים גברים 01:54:54 5 17 Or Hoyda 1987 XtriM 19
4 ימים נשים 01:54:56 42 3 נעם זוארץ 1998 אילתים 20
4 ימים גברים 01:54:59 31 18 מתי בן דוד 1970 XtriM 21
4 ימים גברים 01:55:07 64 19 עופר שימחון 1963 ראש העין 22
4 ימים גברים 01:55:22 53 20 קובי ברבי 1991 XtriM 23
4 ימים גברים 01:55:28 39 21 Asher Porges 1961 שורש 24
4 ימים גברים 01:55:34 38 22 אורן גבריאלי 1970 XtriM 25
4 ימים גברים 01:55:39 18 23 דרור בן ארוש 1976 XtriM 26
4 ימים גברים 01:55:55 63 24 אדוארד זבלב 1979 אורנית 27
4 ימים גברים 01:57:05 52 25 רן פרסברג 1967 200wS 28
4 ימים גברים 01:57:08 36 26 רונן מאיו 1967 אור יהודה 29
4 ימים גברים 01:57:10 34 27 Arik Besser 1970 200wS 30
4 ימים גברים 01:57:13 33 28 ישראל מאיו 1964 סביון 31
4 ימים נשים 01:57:16 11 4 אביטל גז 1994 קיסריה 32
4 ימים גברים 01:57:26 6 29 Baruch Gavrieli 1972 XtriM 33
4 ימים גברים 01:58:36 8 30 יונתן שטרום 1980 34
4 ימים גברים 01:59:50 14 31 Shaked Hameiri 1985 גליל עליון 35
4 ימים נשים 02:00:32 43 5 קרן סירוטה 1979 XtriM 36
 

תוצאות - יום 2
race_idcategorytimexbarzelpicnamefamilyageagudagp
DAY 2גברים00:29:3631JurgenMoreels1977 1
DAY 2גברים00:31:0812רועיזוארץ1994XtriM2
DAY 2גברים00:33:1943ShukiSeroya1980soho teen seroya3
DAY 2גברים00:33:30104ויטלילייקין1990XtriM4
DAY 2גברים00:33:5225רוןדרמון1992להבים5
DAY 2גברים00:34:22166MarcMeyer1979XtriM6
DAY 2נשים00:34:42121ClaireThomas1972תרום7
DAY 2גברים00:39:39507אהודשלו1969west suffolk wheelers8
DAY 2גברים00:40:0688יונתןשטרום1980 9
DAY 2נשים00:40:52112אביטלגז1994קיסריה10
DAY 2גברים00:41:05139ליאורכהן1975XtriM11
DAY 2גברים00:41:436210גיוראטל1964רמת השרון12
DAY 2גברים00:42:23611BaruchGavrieli1972XtriM13
DAY 2גברים00:42:342212אנדרסבוקסר1966ירושלים14
DAY 2גברים00:42:381513UriHananel Aharon1980XtriM15
DAY 2גברים00:44:031814דרורבן ארוש1976XtriM16
DAY 2גברים00:44:363915AsherPorges1961שורש17
DAY 2גברים00:44:475216רןפרסברג1967200wS18
DAY 2גברים00:44:484017בעזבן נפתלי1974XtriM19
DAY 2גברים00:45:013418ArikBesser1970200wS20
DAY 2גברים00:45:391419ShakedHameiri1985גליל עליון21
DAY 2גברים00:46:15720דניאלסקגיו1967שוהם22
DAY 2גברים00:48:183321ישראלמאיו1964סביון23
DAY 2גברים00:48:343822אורןגבריאלי1970XtriM24
DAY 2גברים00:48:555123IdoGoldsman1979CCC25
DAY 2גברים00:50:373524איציקברונרוט1973לולהטק26
DAY 2נשים00:51:20413MeravGoldstein1976XtriM27
DAY 2גברים00:51:45925NirNarzis1970XtriM28
DAY 2נשים00:51:52434קרןסירוטה1979XtriM29
DAY 2גברים00:51:583126מתיבן דוד1970XtriM30
DAY 2גברים00:52:12527OrHoyda1987XtriM31
DAY 2גברים00:52:196328אדוארדזבלב1979אורנית32
DAY 2גברים00:52:203729MironGoldstein1966נס ציונה33
DAY 2גברים00:52:235330קוביברבי1991XtriM34
DAY 2גברים01:00:523231חייםביטרן1964רמת השרון35
DAY 2גברים01:02:536432עופרשימחון1963ראש העין36
DAY 2גברים01:03:443633רונןמאיו1967אור יהודה37
DAY 2גברים01:07:166134מייקניצן1959לוטן38
          

 


תוצאות - יום 2 מצטבר
timex family FULL NAME מין מיקום כללי מיקום בקטגוריה מספר משתתף
02:03:34 1 Jurgen Moreels M 1 1 3
02:05:07 1 רועי זוארץ M 2 2 1
02:07:19 1 Shuki Seroya M 3 3 4
02:07:31 1 ויטלי לייקין M 4 4 10
02:16:46 1 רון דרמון M 5 5 2
02:19:04 1 ליאור כהן M 6 6 13
02:20:46 1 Claire Thomas F 7 1 12
02:30:52 1 אהוד שלו M 8 7 50
02:32:18 1 דניאל סקגיו M 9 8 7
02:35:30 1 בעז בן נפתלי M 10 9 40
02:36:05 1 אנדרס בוקסר M 11 10 22
02:36:08 1 גיורא טל M 12 11 62
02:38:08 1 אביטל גז F 13 2 11
02:38:42 1 יונתן שטרום M 14 12 8
02:39:42 1 דרור בן ארוש M 15 13 18
02:39:49 1 Baruch Gavrieli M 16 14 6
02:40:04 1 Asher Porges M 17 15 39
02:40:07 1 Ido Goldsman M 18 16 51
02:41:52 1 רן פרסברג M 19 17 52
02:42:04 1 Nir Narzis M 20 18 9
02:42:11 1 Arik Besser M 21 19 34
02:44:08 1 אורן גבריאלי M 22 20 38
02:45:25 1 איציק ברונרוט M 23 21 35
02:45:29 1 Shaked Hameiri M 24 22 14
02:45:31 1 ישראל מאיו M 25 23 33
02:46:05 1 Merav Goldstein F 26 3 41
02:46:57 1 מתי בן דוד M 27 24 31
02:47:06 1 Or Hoyda M 28 25 5
02:47:11 1 Miron Goldstein M 29 26 37
02:47:45 1 קובי ברבי M 30 27 53
02:48:14 1 אדוארד זבלב M 31 28 63
02:52:24 1 קרן סירוטה F 32 4 43
02:55:45 1 חיים ביטרן M 33 29 32
02:58:00 1 עופר שימחון M 34 30 64
03:00:52 1 רונן מאיו M 35 31 36

פייסבוק שוונג
אינסטגרם שוונג


חסויות